24 uurs palliatieve thuiszorg.

Ik bied zicht op licht in de palliatieve zorg door 24 uur bij mensen aanwezig te zijn om hen te ondersteunen in hun reis naar het oneindige licht.

Ook probeer ik de familie/ betrokkenen hierbij te betrekken en de steun te geven die op dat moment wenselijk is.

We gunnen iedereen een vredig sterven, maar gebeurt dat ook wel? Gaat dat vanzelf?
Nee, dat gaat niet vanzelf, en het is ook niet gemakkelijk.
Vredig sterven kan pas als je in vrede bent met jezelf, vredig in je levenslicht geworteld. Deze geaardheid geeft je de bodem die nodig is om je levenslijn van licht te voorzien.
De energiepunten/Chakra’s op deze lijn staan in het leven naar buiten toe gericht.

MAAR, “Licht zoekt Licht” hierdoor zie je bij het sterven, de Chakra’s zich één voor één naar boven richten.Wanneer alle Chakra’s naar boven gericht zijn is de levenslichtlijn klaar om de sprong te maken,“Licht ontmoet Licht” en maakt zo in balans de sprong naar het eeuwig licht!                                                                                                          Deze “staat van zijn” is niet vanzelfsprekend als je pijn hebt of niet meer in bewustzijn aanwezig bent. Bij pijn of onveiligheid trekt je aarding zich terug, het contact met de aarde wordt dan verbroken, hierdoor hoef je niet in volheid te voelen.                               Het is een overlevingsreflex wat maakt dat je tussen leven en dood in komt te hangen,  niet meer in staat om terug naar het leven te gaan, maar ook niet in staat om over te gaan. Dit is een heel angstige fase, wat zich ook zo laat zien, dit kan heel heftig zijn!

Vanuit energetisch werken, kan je dit hanteerbaar maken door een aarding naar de stervende toe te brengen.
Ik laat het je graag zien en ervaren !

Ook kan je een “lichtend voorbeeld zijn” door zelf in je levenslicht aanwezig te zijn !